Інтернет-магазин "Mesonia", розташований на доменному імені mesonia.com, за адресою Україна, Київ, вул. Шота Руставелі 4, надалі іменуватимемо "Продавцем", публікує Публічну оферту щодо продажу Товару дистанційним способом.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - "Оферта") - публічна пропозиція Продавця, адресована необмеженому колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - "Договір") на умовах, що містяться в даній Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення Товару на веб-сайті Інтернет-магазину - позиції, вказані Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на веб-сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на веб-сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець згоден з усіма умовами даної Оферти.

2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни до Оферти без повідомлення Покупця.

2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на веб-сайті Інтернет-магазину.

2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виробництва, а також інформацію про гарантійний строк і строк придатності Товару на веб-сайті Інтернет-магазину в розділі "Корзина".

  1. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на веб-сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язаний протягом 3 днів повідомити Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна була змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на веб-сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем грошових коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар проводяться способами, вказаними на веб-сайті Інтернет-магазину в розділі "Корзина".

  1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефонами +380800211522, +77273123449, +13477547625‎, +498218083021 або через сервіс веб-сайту Інтернет-магазину mesonia.com.

4.2. При реєстрації на веб-сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в корзині Покупця на веб-сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю потрібна додаткова інформація, він має право запросити її в Покупця. У випадку не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, вказану в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється шляхом внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на веб-сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Підтвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного в п. 4.2. цієї Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.

4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

  1. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ

5.1. Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів, зазначених на веб-сайті Інтернет-магазину.

5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товара дистанційним способом (далі - Договір) укладений з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов'язаний в установлений Договором строк доставити Товар в місце, зазначене Покупцем, а у випадку, якщо місце доставки Товару Покупцем не зазначено, то за його місцем проживання або реєстрації.

5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.

5.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення та терміну доставки.

5.5. Доставлений Товар передається Покупцеві, а при відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'являє квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.

5.6. Інформація про Товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

5.7. Відомості про обов'язкове підтвердження відповідності Товару подаються в порядку і способами, встановленими законодавством України про технічне регулювання, і включають в себе відомості про номер документа, що підтверджує таку відповідність, про строк його дії і про організацію, що його видала.

Уважно ознайомтесь з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, наданих Продавцем, і не виконувати дій, зазначених у п. 2.1. цієї Оферти.